Реклама

Псевдоним Беглец


Бягай! Наредено им е да те убият! Избягвайте превозните средства на враговете си. Единстеният ви шанс за оцеляване е да избягате от преследвачите чрез намирането на подходящия начин. Нямате оръжия, а горивото ви е ограничено. Събирайте бонусите от картата за да получите допънително гориви и за да си поправите колата.


Коментари