Реклама

Търсач на новини


Вие току що сте разбрали за голямо заглавие което да отразите, но друга новинарска мрежа иска да ви изпревари. За да бъдете първи на събитието, трябва да направите каквото е нужно. Използвайте стрелките за преследването и за да отстраните другия бус. Късмет!


Коментари