Реклама

Кулинарно предизвикателство (Real or fake breakfast challenge)


Кулинарно предизвикателство.

Правилата на играта наподобява популярната телевизионна игра "Сделка или не"

Управление с мишка.


Коментари