Кликер игри (Clicker Games)


Кликер игрите са игри в които само се щрака с мишката. Повечето пъти са само за убиване на време и забавление, като няма логически елементи в тях. Тук сме събрали някои от най-популярните такива игри. Приятна игра.