Реклама

Подпечатване (Boss Stamp)


Една игричка за бързина и концентрация. Трябва да удряш печата само и единствено на листа, които не са прегънати, изцапани или скъсани.

Правила

Играе се с мишката.


Коментари