Батман предизвикателство за време (Batman Time Challenge)


Помогнете а великия супер герой, Батман да изпълни своето предизвикателство. За целта той трябва да премине разстоянието, между старт финалната линия за колкото се може по кратък интервал от време.

Правила

Играе се със стрелките.