Бобър в опасност (Beaver Trouble)


Помогнете на бобърът майстор да спаси живота си. Работното му място е изключително опасно и постоянно падат и летят предмети, които могат да го убият. Вашата задача е да му помогнете да запази живота си и да избегне опасността.

Правила

Играта се играе със стрелки.