Болнична лудост 2 (Hospital Frenzy 2)


Всеки знае, че в болниците би трябвало да се работи под пара и напрежение. Сега може да усетите колко е трудна работата на настаняващата сестра в болницата. Задачата ви е да изпращате хората към правилните лекари, според симптомите и желанието им.

Правила

Играе се с мишката.