Коледна зебра (JAMES THE CHRISTMAS ZEBRA)


Помогнете на коледната зебра да събере колкото се може повече лакомства за краткия интервал от време, с който разполага. Зебрата има специално умение, което ще ви помогне, активиращо се с "Space".

Правила


Играе се със стрелките и "Space".