Конструкция (Construction Tycoon)


В тази игра вашата задача е да конструирате сами вашия нов курорт. За целта изберете най-подходящите хотели и ги поставете на избраното от вас място. Не забравяйте да ги обновявате и внимавайте конкуренцията да не ви надвие.

Правила

Играта се играе с мишка.