Магазин на ужасите (Monster shop)


Трябва да помогнете на момичето да ръководи най-страшния магазин за ужаси на света. Целта е да достигнете минималния сбор точки за всяко ниво.

Правила

За да се движите, използвайте стрелките. Попитайте клиентите какво ще поръчат. За да извършите действие/питане, доставка, комбинация, натиснете интервал.