Реклама

Метална гняв


Човечеството е позволило машините да вземат надмощие. Сега е време зе прегрупиране и връщане на нещата към нормалното.

Стрелките - местене
A - Стреляне
E и R - Специално умение 1 и 2
F - поправна на щита


Коментари