Реклама

Място за паркиране


Намери свободно място за паркиране, което не е за хора с увреждания и паркирайте колата си, преди времето да изтече. Не трябва да удряте пазарските колички и другите превозни средства.


Коментари