Музикално смачкване (Music Stomp)


Помогнете на музикалната нота да избегне падащите колони колкото се може повече време. Разполагате с пет опита, за да постигнете възможно най-висок резултат. Преди да паднат, те леко ще подадат.

Правила

Използвайте стрелките наляво и надясно - за игра.