Отбраната на Барт (Bart Simpson Defense)


В тази игра задачата ви е да помогнете на Барт да защити своето укрепление от нападатели. За целта той има само един избор на отстрани всеки опитал се да влезе при него. Използвайте спечелените пари от играта, за да поставяте различно отбранителни системи и да увеличавате огневата си мощ.

Правила

Играе се с "WASD" и мишката.