Реклама

Паник в платформата


Помогнете на Паник да намери ключа към всяко от трите нива. Избягвайте лошите и капаните, докато събирате колкото се може повече допълнителни точки!


Коментари