Пико в средновековието (Pico of the Dark Ages)


Помогнете на Пико да се пребори с Алукардис и неговата орда в тази средновековна карта!

Контроли :

Преместване: клавиши със стрелки

Атака: А

Блок: S

Силен замах: D

Бягай: клавиш Shift

Контроли
Преместване: клавиши със стрелки
Атака: ключ "a".
Блок: ключ 's'
Силен замах: клавиш "d".
Бягай: клавиш Shift