Маджонг плодове и зеленчуци


Свързвайте еднаквите символи ,като кликате на тях последователно .Може да кликате на такива ,които не са съседни и имат свободно пространство помежду си ,като обаче линията на свързване не трябва да име повече от два прави ъгъла.

Правила

С мишката се клика на еднаквите свабодни символи преди да е свършило времето.