Сладоледна лудост 2 (Frenzy Ice Cream 2)


Всеки знае, че в топлите дни на година хората полудяват за охлаждащата сладост на сладоледа. Развийте свой собствен бизнес, като си отворите сладоледен ресторант. Бъдете максимално бързи и давайте на хората само и единствено това, което те искат.

Правила

Играе се с мишката.