Стик с БМХ (Stick Out BMX)


Помогнете на Стикс да преживее едно невероятно предизвикателство със своя БМХ. Внимавайте, защото ще се изправите пред много предизвикателства и препятствия по пътя си. Бъдете максимално бърз и не забравяйте да пазите равновесие.

Правила

Играта се играе със стрелки и "space".