Реклама

Свързани картинки


Опитайте се преди да изтече времето да елиминирате всички картинки от екрана. За целта свържете еднаквите плочки.

Правила

Използвайте мишката за игра.


Коментари