Реклама

Точково рисуване (Point a point)


Рисувай, като сглобяваш картинката от цифри.

Правила

Играе се с мишката.


Коментари