Токсични блокове (Тoxic Blocks)


В тази игра вашата задача е да премахнете всички цветни блокове. За целта трябва да ги събирате по три или повече от цвят. Бъдете бързи, защото времето ви е ограничено.

Правила

Играта се играе с мишка.