Въртяща се топка (Roll Roll Roll)


Управлявайте въртящата се топка към изхода и внимавайте да не попадне в капаните. Играта има общо 40 нива.

Правила

Управлявайте топката със стрелките на клавиатурата към изхода без да падне от ръба или да попадне в капаните.