Запомни символа (SYMBOL REMEMBER)


В тази игра задачата ви е да изпразните всички кръгчета. За целта трябва да премахнете премахнете в правилен ред символите. Колкото по-бързо се справите, толкова повече точки ще спечелите.

Правила

Играе се с мишката.