52 карти


Игра подобна на "Шерифски пасианс", но с различно разположение на картите. Вземете карта и сложете върху нея карта с един по-голям или по-малък номер.

Правила

Играе се с мишка. Избери една карта, сложи я на "плочката" и наддавай или качвай според неината големина.