Реклама

Солитер паяк


Наредете пасианса! Целта на играта е да изчистите всички карти от дъската като ги подредите в последователност от поп до асо.

Правила

Използвайте мишката за игра.


Коментари