Реклама

Бутони


Опитайте се да съберете максимален брой точки! Подредете бутоните в хоризонтален или вертикален ред минимум по три от един и същ цвят.

Правила

Използвайте мишката за игра.


Коментари