Реклама

Контруктор на кула


Всяка кула се нуждае от солидна основа. Изгради своя кула като разменяш номерираните блокове, така че отдолу да започва с големи номера, като стават по-малки към върха.


Коментари