Начертай игра


Това е игра в която трябва да помогнете на малкото момче да стигне до флага. Това момче търси път за да стигне до дома си, но за да стене това първо трябва да стигне до флага. По пътя си то може да срещне проблеми които трябва да се опиташ да избегнеш чрез бариери. Може да срешне остри неща които да го наранят и тогава то ще се върне обратно в началото. Това което тряба да направите е да нарисувате път за него, който свързва старта с флага и го направите така че да не докосва острите предмети които може да го наранят. Така момчето ще може да се прибере в къщи безопасно. Моля, бъдете внимателни!