Капаните на Том (Toms Trap-o-Matic)


Помогнете на Том да хване Джери като подредите стаята и поставите капани! За да поставите капан трябва да го построите. Подредете предмети, по ваш избор, последователно, така че единия да задейства другия и да се получи верига, която трябва да задейства капана когато Джери се появи!