Логическа игра


Вашата цел в тази игра е да подредите пет или повече еднакви цвята заедно.
Използвайте мишката и кликнете върху топчето което желаете да преместите, после кликнет на празното
място на което искате да преместите топчето. Можете да преместите топчето само ако няма други топчета
на пътя.