Цветна змия


Стреляй с цветната топка по змията така, че да се съберат три топки с един и същи цвят. Когато се сберат три топки с еднакъв цвят те изчезват и змията става по къса. Дръжте змията къса, за да не ви изяде.