Реклама

Фрогър (Frogger)


Помогнете на Фрогър да премине покрай колите, след това да прекоси реката и да стигне другата страна на пътя.

Правила

Използвайте стрелките за движение.


Коментари