Реклама

Синята мъгла (Blue mist)


Използвайте синята мъгла, за да предвижите топчето до бялото кубче. Не го допирайте до стените, защото ще загубите живот.

Правила

Използвайте мишката за игра.


Коментари