Контра (Contra 25th Anniversary)


Припомнете си старата, добре позната на всички по-големи "деца" игра на име "Контра". Поемете на мисия и не оставяйте никой от вашите врагове да се измъкне. Събирайте различните бонуси по пътя си.

Правила

Играе се с "WASD", "K' и "J".