Изгубеното желе (Lost Fluid)


В тази игра задачата ви е да помогнете на изгубилото се желе да открие обратно пътя към дома. Проблемът, е че малкото желе е попаднало в гигантски лабиринт. Постарайте се да се измъкнете колкото се може по-бързо.

Правила

Играе се със стрелките.