Лабиринт на слоеве 4 (Layer Maze 4)


Намерете пътя до ключа и се отправете към изхода на лабиринта. Но той не е обикновен, а съставен от слоеве, които не се виждат едновременно. Опитайте се да минете всяко ниво за възможно най-малко време.

Правила

Играта се играе със стрелки и "Z,A".