Реклама

Мини (Hex mines)


Целта е да обезвредите всички мини без да ги взривите. Всеки път, когато отворите блок, цифра ще ви показва броя на мините от съседните блокове.

Правила

Кликнете, за да отворите блок. SHIFT и клик, за да маркирате със знаме блока.


Коментари