Свързване на лампички (Connectors)


Свържето лампичките така, че след пускането на тока нито една да не изгърми.

Правила

Цифрата на всяка крушка показва колко връзки трябва да има към нея. Ако са повече или по-малко веригата няма да е пълна и няма да се постигнали резултат.