Реклама

Водна мярка (Liquid measure)


Изберете подходящите съдове. Наместете тръбите така, че като се излее водата да не прелее и да се събере в съответния съд.

Правила

Играе се с мишката. На пример има 2 литра и трябва да се намести така, че да отива в съда за 2 литра. Ако, сипете повече вода в кофите от колкото трябва, тя ще прилее!


Коментари