Реклама

Судоку (Sudoku)


Традиционното судоку. Трябва да впишете цифрите от 1 до 9,така че да не се повтарят в нито една колонка , редица или квадрат.

Правила

Трябва да впишете цифрите от 1 до 9, така че да не се повтарят в нито една колонка, редица или квадрат.


Коментари