Реклама

Суши судоку (Sushi Sudoku)


Играй судоку и се забавлявай! Поставяй цифри или символи във всяко квадрадче без да се повтарят в хоризонтален и вертикален ред, както и в означеното квадратче.


Коментари