Реклама

Микадо (Chopsticks)


Вземете всички пръчици, като внимавате и се стремете да взимате най-горните, които не са затиснати от други ;)

Правила

Играе се с мишката


Коментари