Реклама

Направи връзка


Игра за най-бързите! Направете връзка между еднаквите фигури, като по този начин се опитате да елиминирате всички, преди да е свършило времето ви.

Правила

Играе се с мишката.


Коментари