Реклама

Свързване 2


Свържете двата еднакви външни предмета, за да ги елиминирате. Целта е да премахнете всички предмети от дъската.

Правила

Използвайте мишката за игра.


Коментари