Реклама

Nuclear Eagle


Вие сте в ролята на орел, който трябва да брани и нахрани малките си, като хваща хората, които идват и се опитват да ги убият и ги пуска в гнездото на малките си като храна.


Коментари