Реклама

Super Derrick


Вие сте в ролята на супер герой, който трябва да отстрани всики похитители, като внимава да не докосва заложниците, защото иначе ще губи по един живот за всеки докоснат заложник.


Коментари