Призрак в Хралупата


В къщата на семейство Уизли се е спотаил призрак, който все отваря шкафовете или трака по тръбите. С тази чудесна игра ще може да проверите паметта си! Призракът ще активира някой обект, след което вие ще трябва да го направите по същия ред.

Правила

Играе се с мишката. След всеки ход ще трябва да добавяте по един нов обект. За начало натиснете Next и Play game.