Реклама

Запомни картите


Игра с която, може да тествате паметта си. Отваряйте картите и запомнете картинката на тях, след което намерете картата със същата картинка.

Правила

Управление с мишката.


Коментари